TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006
Zselickisfalud

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00021 - Zselickisfalud

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00021
Kedvezményezett neve: Zselickisfalud Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-2.1.3-16-SO1
Támogatás összege: 140.000.000 Ft
Projekt összköltsége: 140.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %


A projekt rövid összefoglalása

 

A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadékvíz rendszer rendezésének fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.

-V1 jelű árok: A falu központjától és a Szilvásszentmárton felé vezető útról érkező vizek árka. A felső szakasza meglevő íves mederelemmel van burkolva. Nagy mennyiségű vízre nem kell számítani és az esés sem indokolja, hogy burkolni kellene. A földárkot iszapolni kell.

-V2 j. árok: Az alsó szakaszára ugyanaz érvényes, mint a V1 j. árokra. A Fő utcára való kanyarodásnál egy nagyobb területről érkező vizeket elvezető áteresz előtt burkolni szükséges. A Fő utcáról három ház elől esik errefelé az árok, itt a szűk hely miatt keskeny mederburkoló elem lett betervezve.

-V2-1 j. árok: Út alatti áteresszel indul az árok, ezt tisztítani szükséges. A Fő utcán három ház elől esik errefelé az árok, ahová a domb felől érkező vizek miatt mederburkoló elemes burkolat lett tervezve.

-V2-2 és V2-2-1 j. árkok: Az árkok faluközpont felőli, alacsonyabb részén, a lakott terület mellett mederelemes burkolat indokolt. Tovább menve az árkok a falu legmagasabb, keleti területéig ér fel. Ezen a szakaszokon javítandó beton bukók találhatók, köztük az árkok iszapolása szükséges.

-V3 j. árok: A Fő utca nyugati oldalának árkánál nagy mennyiségű vízre csak a keletről érkező becsatlakozó árkoktól kell számítani. Innentől ahol nincs burkolat, ott mederelem lett tervezve, a meglevő burkolatok javítandóak. A felsőbb szakaszon az árkot iszapolni kell.

-V3-1 j. árok: A Fő utca keleti oldalán a domboldal közelsége miatt az árkot mederelemekkel szükséges burkolni.

-V3-1-1 j. árok: Az árok Templom utcai részén, az alacsonyabb fekvésű területen mederelemes burkolat indokolt. Tovább menve az árok a falu legmagasabb, keleti területéig ér fel. Ezen a szakaszokon javítandó beton bukók találhatók, köztük az árok iszapolása szükséges. A külső sor északi részére érve a házak védelme érdekében az árok mederelemekkel burkolandó.

-V4 j. árok: A Fő utca nyugati oldali árkának vízelvezetése a szűkös hely miatt csak egy keskeny mederelemes burkolattal oldható meg.

-V5 j. árok: A faluközpont burkolt árka, melyet helyenként javítani szükséges, hogy az állagromlást el lehessen kerülni.

-V5-1, V9 és V10 j. árkok: A Fő utca déli szakaszának keleti oldali árkai, melyeket a domboldal közelsége miatt mederelemes burkolattal kell ellátni.

-V6, V7, V8 j. árkok: A Fő utca déli szakaszának nyugati oldali árkai, melyeket elegendő iszapolni a megfelelő vízszállító képesség eléréséhez.

-V11 j. árok: Az úgynevezett Csonka sor árka. Itt csak egyodali útárok található, de ennek az ároknak is kevés hely jut a lakóházak és az út között. Keskeny mederelemes burkolat indokolt a változó terepviszonyok miatt.

-V12 j. árok: A rövid kis árok eliszapolódott, melynek a kotrása mellett más munkafolyamat nem indokolt.

-V13 j. árok: A Fő utca keleti oldalán a domboldal közelsége miatt az árkot mederelemekkel szükséges burkolni.

-V13-1 j. árok: A rövid kis árok eliszapolódott, melynek a kotrása mellett más munkafolyamat nem indokolt.

-V14 j. árok: A Templom utca kis becsatlakozó árka, melynek hirtelen esése miatt mederelemes burkolat építése indokolt.

-V15 j. árok: A Külső sor nyugati oldali árka, melyet elegendő iszapolni a megfelelő vízszállító képesség eléréséhez.

-V16 és V16-1 j. árkok: A Külső sor keleti oldali árkai, melyeket a domboldal közelsége miatt mederelemes burkolattal kell ellátni.

-V17 j. árok: A település legproblémásabb része az úgynevezett Lobokai út. A meredek hegyoldalban minden évben többször károkat okoz a nagyobb csapadékvíz hirtelen érkezése. Ezt csak egy energiatörő fogakkal ellátott mederelemes burkolat építésével lehet megoldani.

 

 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00021

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00021


Közérdekű

Rendelettár

Jegyzőkönyvek

Közérdekű adatok

A megjelenő oldalon a Közérdekű menűben válassza ki Zselickisfalud települést és az Önt érdeklő oldal!

Elektronikus ügyintézés

Adatkezelési tájékoztatók

Rendelettár

A települések rendeletei (módosított rendelet esetében időállapotok szerint) megtalálhatóak a www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek címen.
(A linkre kattintva, a megye és településnév kiválasztása után megjelenő felsorolásból a kívánt rendelet szövege kiválasztható.)

Térkép

Zselickisfalud IKSZT térkép