Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Zselickisfalud

Aktuális hírek, információk

A betöltés időpontja: 2015.05.30 18:16

Gyermeknap 2015.05.30.


Gyermeknap 2015.05.30.

Keressük Zselickisfalud második világháborús emlékeit!


világháborús emlék

Keressük Zselickisfalud második világháborús emlékeit!

2015-ben lesz 70 éve, hogy véget ért a második világháború. Ebből az alkalomból a tavalyi első világháborús kiállításhoz hasonlóan szeretnénk emléket állítani és bemutatni a háború zselickisfaludi vonatkozásait. Ehhez gyűjtünk anyagot. Kérjük, ha családja tulajdonában van ilyen emlék, bocsássa rendelkezésünkre, hogy minél tartalmasabb kiállítást hozhassunk létre. Az írásos emlékeket - katonakönyv, szabadságos levél, levelezés, napló, fényképek, újságok, rajzok … - digitalizálás után sértetlenül visszaadjuk. A tárgyi emlékeket - katonaláda, egyenruha, zászló …- a kiállítás idejére kérjük kölcsön. Gyűjtünk történeteket, életképeket.

Amennyiben bármilyen második világháborús emlék van tulajdonában, kérjük segítsen, hogy minél szélesebb körben feltárhassuk a falu történetének ezen korszakát.Szeretnénk méltó módon emlékezni a zselickisfaludi hősökre!

Az anyagot gyűjti: Bereczné H. Erika, Zselickisfalud IKSZT Iroda

Telefon: 82/712-005, munkaidőben: 10.00 – 18.00, kedd-péntek

Gallyazás felhívás - E.ON - 2015. május


E.ON felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2015. május hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Te szedd a kéken! - Önkéntesena kéktúra tiszta útvonaláért!


Te szedd a kéken

Lomtalanítás - 2015. június 10-11.


Tisztelt Lakosság !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a PELSO-KOM Nonprofit Kft. az alábbi időpontban tartja a lomtalanítási akciót Zselickisfalud településen:

Lomhulladék kihelyezés időpontja: 2015. június 10-11.

Zselickisfalud település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében lomhulladékát a fent megjelölt időpontnak megfelelően szíveskedjen kihelyezni ingatlana elé, úgy hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Lomtalanítás alkalmával csak a jogszabályban meghatározott összetételű nagydarabos lomhulladékot szállítjuk el a településről. Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítási akciót kizárólag a lakosság veheti igénybe a gazdálkodó szervezetek nem jogosultak rá.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak, eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

Madarak és fák napja - Zselickisfalud - kirándulás - 2015.05.09.


Madarak és fák napja - Zselickisfalud - kirándulás

Digitális írástudás Zselickisfalud IKSZT - 2015.05.07.


Digitális írástudás Zselickisfalud IKSZT

Zselickisfalud 2015. májusi programok


Zselickisfalud 2015. májusi programok

Zselici Csillagpark Átadás - Előadás 2015.04.27.


Zselici Csillagpark Átadás - Előadás 2015.04.27.

Mesterségbemutató - Bőrözés 2015.04.25. szombat


Mesterségbemutató - Bőrözés 2015.04.25. szombat

Szóljon hozzá, írja meg véleményét!


Írja be a nevét, vagy hagyja üresen.Írja be az email címét, ha választ vár, vagy hagyja üresen.


 

Ide írja be az üzenetét.


 

Mégse


Hírek

Hírek

Kattintson a hír címére!


Kérem a híreket!

Térkép

térkép

Jeles Napok


Aktuális jeles nap:


 Jeles napok