Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Zselickisfalud

Aktuális hírek, információk

A betöltés időpontja: 2015.07.07 02:16

DUDATÁBOR 2015. június


DUDATÁBOR 2015.

Dudaiskola 2015. június 29 - július 2. idén Zselickisfaludon

Dudatábor 2013.06.25 képei
Dudatábor 2013.06.26 képei
Dudatábor 2013.06.27 képei
Dudatábor 2013.06.28 képei
Dudatábor 2013.06.29 képei

A tábor célja, hogy ápoljuk, illetve felhívjuk a figyelmet a somogyi népzene és néptánc, a hagyományos mesterségek, néphagyományunk e kis - de annál archaikusabb – rétegére. Olyan oktatókat és előadókat hívunk meg táborunkba, akik szerintünk ma a leghitelesebben tolmácsolják az egykori Somogyország művészetét. Megpróbálunk felkutatni minél több, még élő énekest, zenészt, táncost.

További információk itt.

Programok 2015. június


Programok 2015. június

Gyermeknap 2015.05.30.


Gyermeknap 2015.05.30.

Keressük Zselickisfalud második világháborús emlékeit!


világháborús emlék

Keressük Zselickisfalud második világháborús emlékeit!

2015-ben lesz 70 éve, hogy véget ért a második világháború. Ebből az alkalomból a tavalyi első világháborús kiállításhoz hasonlóan szeretnénk emléket állítani és bemutatni a háború zselickisfaludi vonatkozásait. Ehhez gyűjtünk anyagot. Kérjük, ha családja tulajdonában van ilyen emlék, bocsássa rendelkezésünkre, hogy minél tartalmasabb kiállítást hozhassunk létre. Az írásos emlékeket - katonakönyv, szabadságos levél, levelezés, napló, fényképek, újságok, rajzok … - digitalizálás után sértetlenül visszaadjuk. A tárgyi emlékeket - katonaláda, egyenruha, zászló …- a kiállítás idejére kérjük kölcsön. Gyűjtünk történeteket, életképeket.

Amennyiben bármilyen második világháborús emlék van tulajdonában, kérjük segítsen, hogy minél szélesebb körben feltárhassuk a falu történetének ezen korszakát.Szeretnénk méltó módon emlékezni a zselickisfaludi hősökre!

Az anyagot gyűjti: Bereczné H. Erika, Zselickisfalud IKSZT Iroda

Telefon: 82/712-005, munkaidőben: 10.00 – 18.00, kedd-péntek

Gallyazás felhívás - E.ON - 2015. május


E.ON felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2015. május hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Te szedd a kéken! - Önkéntesena kéktúra tiszta útvonaláért!


Te szedd a kéken

Lomtalanítás - 2015. június 10-11.


Tisztelt Lakosság !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a PELSO-KOM Nonprofit Kft. az alábbi időpontban tartja a lomtalanítási akciót Zselickisfalud településen:

Lomhulladék kihelyezés időpontja: 2015. június 10-11.

Zselickisfalud település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében lomhulladékát a fent megjelölt időpontnak megfelelően szíveskedjen kihelyezni ingatlana elé, úgy hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Lomtalanítás alkalmával csak a jogszabályban meghatározott összetételű nagydarabos lomhulladékot szállítjuk el a településről. Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítási akciót kizárólag a lakosság veheti igénybe a gazdálkodó szervezetek nem jogosultak rá.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak, eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

Madarak és fák napja - Zselickisfalud - kirándulás - 2015.05.09.


Madarak és fák napja - Zselickisfalud - kirándulás

Digitális írástudás Zselickisfalud IKSZT - 2015.05.07.


Digitális írástudás Zselickisfalud IKSZT

Szóljon hozzá, írja meg véleményét!


Írja be a nevét, vagy hagyja üresen.Írja be az email címét, ha választ vár, vagy hagyja üresen.


 

Ide írja be az üzenetét.


 

Mégse


Hírek

Hírek

Kattintson a hír címére!


Kérem a híreket!

Térkép

térkép

Jeles Napok


Aktuális jeles nap:


 Jeles napok